مظلومیت اهل بیت

به طور حتم خوب وبد طرفدار دارد

مظلومیت اهل بیت

به طور حتم خوب وبد طرفدار دارد

یکی آرام می آید

نگاهش خیس عرفان است

قدمهایش پر از معناست

دلش از جنس باران است

کسی فانوس بر دستش

بسان نور می آید

امید قلب ما روزی ز راه دور می آید....

********

اللهم عجل لولیک الفرج ...

********


من؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حسینم و مفتخر به این نام. 

فرزند ایرانم و سربلند از مام وطن .


در اینجا می نویسم برای خوبانی که باید امام عالم باشند اما در پس ابرهای مظلومیت غریب مانده اند.

می نویسم شاید آرام بگیرم در گریه های غریبانه اشان.چرا "دایی حسین" ؟

گفتم که: نامم را وامدار شهید نینوایم . . .

اینکه چرا دایی؟ باید بگویم شاید به این دلیل که دایی بودن حسی زیباتر است. حسی سرشار از نزدیکی و همدلی و صمیمیت ...